Kable liniowej detekcji ciepła marki Signaline

Signaline FT-88-EN

Kabel liniowej detekcji ciepła, który reaguje na temperaturę 88°C. Z certyfikatem EN54-28:2016

Signaline FT-105

Kabel liniowej detekcji ciepła, który reaguje na temperaturę 105°C. Z certyfikatem FM, UL, cU.

Signaline FT-78-EN

Kabel liniowej detekcji ciepła, który reaguje na temperaturę 78°C. Z certyfikatem EN54-28:2016

Signaline - Kable ze stali nierdzewnej

Różne temperatury alarmu. Z certyfikatem FM, UL, cU.

System Liniowej Detekcji Ciepła Signaline do Instalacji Fotowoltaicznych

System liniowej detekcji ciepła Signaline oferuje zaawansowane rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Składa się z kabla liniowej detekcji ciepła FT-EN, lokalizatora LocatorPlus, modułu końca linii detekcji oraz puszek przyłączeniowych UCB. Głównym zadaniem systemu jest stałe monitorowanie temperatury i szybka reakcja na wzrost temperatury powyżej ustalonej wartości progowej (78/88 stopni Celsjusza). Lokalizator podaje dokładne miejsce wystąpienia alarmu z precyzją do 3% długości linii i przekazuje sygnał alarmowy do centrali sygnalizacji pożaru.

Kluczowe Aspekty Liniowej Detekcji Ciepła (LHD)

 1. Precyzyjna Lokalizacja Zagrożeń:

  • System LHD wykorzystuje kable czujnikowe, które wykrywają wzrost temperatury wzdłuż całej swojej długości. Umożliwia to dokładne zlokalizowanie miejsca potencjalnego zagrożenia, co jest szczególnie ważne w rozległych instalacjach fotowoltaicznych.
 2. Uzupełnienie AFCI przez LHD:

  • Systemy AFCI (Arc Fault Circuit Interrupters) wykrywają zagrożenia pożarowe spowodowane łukami elektrycznymi. LHD stanowi istotne uzupełnienie tych systemów, wykrywając inne przyczyny pożarów, takie jak przegrzewanie spowodowane defektami sprzętowymi lub uszkodzeniami mechanicznymi.
 3. Szybka Reakcja LHD:

  • System LHD szybko reaguje na wzrost temperatury powyżej ustalonych progów, co pozwala na natychmiastowe podjęcie działań zapobiegających rozwojowi pożaru. LHD nie tylko informuje o zagrożeniu, ale także może aktywować alarm pożarowy w centrali, co zapewnia szybką reakcję służb ratunkowych.
 4. Wszechstronne Zastosowanie LHD:

  • LHD jest efektywny w różnych warunkach środowiskowych, co jest kluczowe w instalacjach fotowoltaicznych narażonych na ekstremalne warunki pogodowe. Systemy te są odporne na fałszywe alarmy spowodowane naturalnymi zmianami temperatury otoczenia.

Elementy Systemu Liniowej Detekcji Ciepła Signaline

 • Kabel Signaline FT-EN: Kabel do liniowej detekcji ciepła, dostępny w wariantach temperatur alarmowych 78°C oraz 88°C, zgodny z normą EN54:28.
 • Lokalizator LocatorPlus: Urządzenie podające dokładną lokalizację alarmu i wysyłające sygnał alarmowy.
 • Moduł końca linii detekcji: Umożliwia efektywne zakończenie do dwóch stref detekcyjnych w ramach jednego systemu.
 • Puszki przyłączeniowe UCB: Umożliwiają łatwe i bezpieczne połączenie kabli w systemie.

Komplementarność LHD z Systemami AFCI i Optymalizatorami Mocy

 1. Wykrywanie Przegrzewania:

  • LHD wykrywa lokalne przegrzewanie paneli fotowoltaicznych spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, które mogą nie zostać wykryte przez systemy AFCI.
 2. Reagowanie na Zagrożenia w Trudno Dostępnych Miejscach:

  • LHD efektywnie wykrywa wzrost temperatury w trudno dostępnych lokalizacjach instalacji fotowoltaicznych.
 3. Zabezpieczenie przed Obcymi Materiałami:

  • LHD jest skuteczny w wykrywaniu wzrostu temperatury spowodowanego przez obce materiały, które mogą powodować lokalne przegrzewanie się paneli.
 4. Wsparcie w Wykrywaniu Uszkodzeń Wewnętrznych Paneli:

  • LHD identyfikuje lokalne hotspoty spowodowane uszkodzeniami wewnętrznymi paneli, które mogą prowadzić do ryzyka pożaru.
 5. Optymalizacja Wydajności Systemu Fotowoltaicznego:

  • W połączeniu z optymalizatorami mocy, LHD przyczynia się do poprawy wydajności systemu fotowoltaicznego poprzez szybkie identyfikowanie i adresowanie problemów związanych z przegrzewaniem.

Podsumowując, system liniowej detekcji ciepła (LHD) jest kluczowym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego oraz optymalizacji wydajności instalacji fotowoltaicznych. Jego zdolność do precyzyjnego lokalizowania zagrożeń i szybkiego reagowania na wzrost temperatury sprawia, że jest nieocenionym narzędziem w kompleksowej ochronie przed pożarami oraz w utrzymaniu efektywności energetycznej systemów fotowoltaicznych.