Kable liniowej detekcji ciepła marki Signaline

Signaline FT-88-EN

Kabel liniowej detekcji ciepła, który reaguje na temperaturę 88°C. Z certyfikatem EN54-28:2016

Signaline FT-105

Kabel liniowej detekcji ciepła, który reaguje na temperaturę 105°C. Z certyfikatem FM, UL, cU.

Signaline FT-78-EN

Kabel liniowej detekcji ciepła, który reaguje na temperaturę 78°C. Z certyfikatem EN54-28:2016

Signaline - Kable ze stali nierdzewnej

Różne temperatury alarmu. Z certyfikatem FM, UL, cU.

System liniowej detekcji ciepła Signaline do instalacji fotowoltaicznych

Stanowi kompleksowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Składa się on z kabla liniowej detekcji ciepła FT-EN, lokalizatora LocatorPlus, modułu końca linii detekcji oraz puszek przyłączeniowych UCB. Jego głównym zadaniem jest stała detekcja temperatury na instalacjach fotowoltaicznych i szybkie reagowanie na wykrycie wzrostu temperatury powyżej ustalonej wartości progowej (78/88 stopni Celsjusza). Lokalizator podaje miejsce wystąpienia alarmu z dokładnością do 3% długości linii i przekazuje sygnał alarmowy do centrali sygnalizacji pożaru (nie tylko informuje o  usterce systemu, ale też – jako element systemu przeciwpożarowego – wyzwala alarm pożarowy).

Kluczowe Aspekty Liniowej Detekcji Ciepła (LHD)
 • Precyzyjna Lokalizacja Zagrożeń: LHD wykorzystuje kable czujnikowe, które są zdolne do wykrywania wzrostu temperatury wzdłuż swojej całej długości. To pozwala na precyzyjne zlokalizowanie miejsca niebezpiecznego wzrostu temperatury, co jest niezwykle ważne w rozległych instalacjach fotowoltaicznych.
 • Uzupełnienie AFCI przez Liniową Detekcję Ciepła (LHD): Systemy AFCI (Arc Fault Circuit Interrupters) są zaprojektowane do wykrywania i zapobiegania zagrożeniom pożarowym spowodowanym przez łuki elektryczne. Są one niezwykle skuteczne w identyfikowaniu tego specyficznego rodzaju zagrożenia, ale mają ograniczenia w wykrywaniu innych potencjalnych przyczyn pożarów, takich jak przegrzewanie spowodowane defektami sprzętowymi lub uszkodzeniami mechanicznymi. Liniowa Detekcja Ciepła (LHD) stanowi istotne uzupełnienie dla systemów AFCI, ponieważ oferuje możliwość wykrywania wzrostu temperatury, który może być wczesnym sygnałem rozwoju pożaru. Na przykład, w przypadku uszkodzenia mechanicznego panelu fotowoltaicznego, które może nie wywołać łuku elektrycznego, LHD może wykryć lokalne przegrzewanie się panelu i zainicjować odpowiednie środki zaradcze.
 • Szybka Reakcja LHD: Jedną z kluczowych zalet LHD jest zdolność do szybkiego reagowania na wykryte zagrożenia. Systemy te są zaprojektowane tak, aby natychmiast identyfikować wzrost temperatury powyżej ustalonych progów. Ta natychmiastowa reakcja jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na szybkie podjęcie działań mających na celu zapobieganie rozwojowi pożaru. W przypadku wykrycia niebezpiecznego wzrostu temperatury, Liniowa Detekcja Ciepła (LHD) – będąca integralną częścią systemu sygnalizacji pożaru – reaguje nie tylko przez wykrywanie i sygnalizowanie usterki. Jej rola jest znacznie szersza, ponieważ LHD będąc częścią systemu sygnalizacji pożaru może aktywować alarm w centrali pożarowej, co wykracza poza zwykłe sygnalizowanie potencjalnej usterki. Oznacza to, że w momencie wykrycia niebezpiecznego wzrostu temperatury, LHD nie tylko informuje o potencjalnym zagrożeniu, ale również może zainicjować pełną procedurę alarmową. Dzięki temu możliwe jest natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych oraz uruchomienie wszelkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Jest to niezwykle ważne w miejscach, gdzie szybka reakcja na zagrożenie pożarowe jest kluczowa, na przykład w instalacjach fotowoltaicznych, gdzie rozwój pożaru może przynieść katastrofalne skutki.
 • Wszechstronne Zastosowanie LHD: LHD jest efektywne w różnych warunkach środowiskowych, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji fotowoltaicznych, które często są narażone na ekstremalne warunki pogodowe i środowiskowe. Systemy te są zaprojektowane tak, aby być odporne na fałszywe alarmy, które mogą być spowodowane przez naturalne zmiany temperatury otoczenia. Dzięki temu LHD jest niezawodnym rozwiązaniem w różnorodnych scenariuszach instalacji fotowoltaicznych, zapewniając skuteczną ochronę przed zagrożeniami pożarowymi w szerokim zakresie warunków.

Elementy systemy Liniowej Detekcji Ciepła Signaline:
 • Kabel Signaline FT-EN: Specjalistyczne kable do liniowej detekcji ciepła o stałej temperaturze alarmu, zatwierdzone zgodnie z normą EN54:28. Dostępne są w dwóch wariantach temperatur alarmowych: 78°C oraz 88°C.
 • Lokalizator LocatorPlus: Wysyła sygnał alarmowy i podaje dokładną lokalizację wystąpienia alarmu.
 • Moduł końca linii detekcji: Umożliwia efektywne zakończenie do dwóch stref detekcyjnych w ramach jednego systemu.
 • Puszki przyłączeniowe UCB: Umożliwiają łatwe i bezpieczne połączenie kabli w systemie.
Przykłady Komplementarności LHD z Systemami AFCI i Optymalizatorami Mocy:
 • Wykrywanie Przegrzewania Spowodowanego Uszkodzeniami Fizycznymi: Liniowa Detekcja Ciepła (LHD) jest szczególnie skuteczna w identyfikowaniu lokalnego przegrzewania paneli fotowoltaicznych spowodowanego uszkodzeniem mechanicznym. Takie uszkodzenia mogą być trudne do wykrycia dla systemów AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter), które są zaprojektowane do identyfikowania problemów elektrycznych, takich jak łuki elektryczne. LHD może więc uzupełniać AFCI, wykrywając zagrożenia, które mogą umknąć uwadze systemów opartych wyłącznie na monitorowaniu elektrycznym.

 • Reagowanie na Zagrożenia Pożarowe w Trudno Dostępnych Lokalizacjach: LHD może efektywnie wykrywać wzrost temperatury w miejscach, które są trudno dostępne dla inspekcji wizualnej, na przykład w zakamarkach instalacji fotowoltaicznych. W takich lokalizacjach systemy AFCI mogą nie być w stanie wykryć wszystkich potencjalnych problemów, szczególnie jeśli są one związane z czynnikami nieelektrycznymi.

 • Zabezpieczenie Przed Zagrożeniami Pożarowymi Spowodowanymi przez Obce Materiały: LHD jest również skuteczne w wykrywaniu wzrostu temperatury spowodowanego przez obce materiały, takie jak liście, gałęzie, czy inne elementy mogące powodować lokalne przegrzewanie się paneli. Tego rodzaju zagrożenia są często pomijane przez systemy AFCI, które skupiają się na wykrywaniu problemów elektrycznych.

 • Wsparcie w Wykrywaniu Uszkodzeń Wewnętrznych Paneli: LHD może zidentyfikować lokalne hotspoty spowodowane uszkodzeniami wewnętrznymi paneli, które są trudne do wykrycia przez systemy AFCI. Takie uszkodzenia mogą prowadzić do poważnych problemów, włącznie z ryzykiem pożaru, dlatego ich wczesne wykrycie jest kluczowe.

 • Optymalizacja Wydajności Systemu Fotowoltaicznego: W połączeniu z optymalizatorami mocy, LHD może przyczynić się do poprawy ogólnej wydajności systemu fotowoltaicznego. Poprzez szybkie identyfikowanie i adresowanie problemów związanych z przegrzewaniem, LHD pomaga w utrzymaniu optymalnej pracy paneli, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną.

Podsumowując, system liniowej detekcji ciepła (LHD) stanowi niezbędny element w zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony inwestycji w technologię fotowoltaiczną. Jego zdolność do precyzyjnego lokalizowania i szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia pożarowe, w połączeniu z systemami AFCI i optymalizatorami mocy, czyni go nieocenionym narzędziem w zapewnieniu kompleksowej ochrony przed różnorodnymi zagrożeniami pożarowymi oraz w optymalizacji wydajności systemów fotowoltaicznych.