Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych: kluczowa rola liniowej detekcji ciepła Signaline

W erze rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii, technologia fotowoltaiczna stała się jednym z kluczowych elementów globalnej sieci energetycznej. Jednak, jak każda nowoczesna technologia, panele słoneczne niosą ze sobą pewne wyzwania i ryzyka. W tym artykule przyjrzymy się zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem instalacji fotowoltaicznych oraz sposobom ich minimalizacji za pomocą liniowej detekcji ciepła Signaline.

Zagrożenia związane z instalacjami fotowoltaicznymi

Instalacje fotowoltaiczne, choć przynoszą wiele korzyści ekonomicznych i ekologicznych, są narażone na różnego rodzaju zagrożenia. Pożary paneli słonecznych mogą powstawać na skutek krótkich spięć, przegrzewania się paneli, błędów podczas instalacji czy uszkodzeń fizycznych spowodowanych czynnikami środowiskowymi, takimi jak silny wiatr czy grad. Ponieważ panele są często instalowane na otwartej przestrzeni, kluczowe jest zastosowanie detektorów ciepła, które są w stanie działać niezawodnie w każdych warunkach środowiskowych.

Dziesięć najważniejszych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem paneli słonecznych

  1. Problemy z uziemieniem (47%): Uziemienie jest kluczowym elementem każdej instalacji elektrycznej. Niewłaściwe uziemienie może prowadzić do niekontrolowanych przepięć, co z kolei może prowadzić do porażenia prądem lub pożarów. W praktyce inżynierskiej, prawidłowe uziemienie jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji systemu.

  2. Uszkodzenia modułów (41%): Moduły fotowoltaiczne są narażone na różne czynniki zewnętrzne, takie jak grad, wiatr czy obciążenia mechaniczne. Uszkodzenia mechaniczne modułów mogą prowadzić do spadku wydajności i krótkich spięć.

  3. Nieprawidłowo sparowane złącza elektryczne (40%): Złącza elektryczne muszą być prawidłowo dobrane i sparowane, aby zapobiec niepożądanym prądom upływowym i krótkim spięciom.

  4. Niewłaściwe połączenia (40%): Połączenia elektryczne muszą być dokładnie wykonane, zgodnie ze specyfikacją techniczną, aby zapewnić stabilność operacyjną systemu.

  5. Złącza źle skompletowane (40%): Złącza muszą być prawidłowo skompletowane i zabezpieczone, aby zapobiec wyciekom prądu i potencjalnym uszkodzeniom.

  6. Miejsca ogniskowania modułów (31%): Ogniskowanie światła słonecznego w jednym miejscu może prowadzić do lokalnego przegrzewania, co zwiększa ryzyko uszkodzeń termicznych.

  7. Uszkodzenia kabli przez ostre krawędzie (31%): Ostre krawędzie konstrukcji mogą uszkodzić izolację kabli, co prowadzi do ryzyka krótkich spięć i innych problemów elektrycznych.

  8. Uszkodzone złączki (28%): Złączki, które uległy uszkodzeniu, mogą prowadzić do wycieków prądu i zwiększać ryzyko pożarów.

  9. Wnikanie wody (27%): Woda, która dostaje się do modułów lub innych elementów instalacji, może prowadzić do krótkich spięć i innych problemów elektrycznych.

  10. Punkt przegrzewający się w obudowie (19%): Lokalne przegrzewanie się w obudowie może prowadzić do pożarów i uszkodzeń sprzętu.

Ryzyko i Ochrona

Niestety, mimo zaawansowanych technologii, panele słoneczne są często pozostawione bez odpowiedniej ochrony przed ryzykiem pożaru. Istnieją ograniczone przepisy dotyczące wykrywania pożarów w wielu krajach, co sprawia, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa głównie na właścicielach instalacji. Ryzyko pożaru może wynikać z problemów związanych z komponentami, błędami instalacyjnymi, a także warunkami zabudowy.

Technologie Detekcji Temperatury

Jednym z nowoczesnych rozwiązań w zakresie monitorowania temperatury paneli fotowoltaicznych jest system Liniowej Detekcji Ciepła Signaline.

Jest to w pełni funkcjonalny zestaw produktów (składajacy się z kabla liniowej detekcji ciepła FT-EN, lokalizatora LocatorPlus, modułu końca linii detekcji oraz – opcjonalnie – puszek przyłączeniowych UCB), który umożliwia stałą detekcję temperatury na instalacjach fotowoltaicznych. W chwili wykrycia wzrostu temperatury ponad ustaloną (78/88 stopni), Lokalizator emituje/wysyła sygnał alarmowy oraz podaje dokładną lokalizację wystąpienia alarmu (z dokładnością do 3% długości linii). Opcjonalnie system liniowej detekcji ciepłą można połączyć centralą sygnalizacji pożaru (zarówno adresowalną, jak i konwencjonalną).

Funkcje systemu:

System liniowej detekcji ciepła Signaline umożliwia stałą detekcję temperatury na instalacjach fotowoltaicznych. Opcjonalnie można go połączyć z centralą sygnalizacji pożaru (zarówno adresowalną, jak i konwencjonalną).

Kontroler i jednostka końcowa:

Signaline FT-EN współpracuje z kontrolerem Signaline LocatorPlus-EN oraz jednostką końcową FT-EOL-EN, tworząc kompletny system zatwierdzony zgodnie z normą EN54 część 28. Kontroler ten monitoruje dwie strefy kabla Signaline FT-EN, z maksymalną długością strefy wynoszącą 1000m. Dzięki obudowie o klasie szczelności IP65 jest odpowiedni do montażu w terenie. Oprócz wyjść alarmowych i awaryjnych można go również bezpośrednio podłączyć do systemów zarządzania budynkami za pomocą połączenia MODBUS.

 

Elementy systemu:

 • Kabel liniowej detekcji ciepła FT-EN: Jest to serce systemu. Specjalistyczne kable do liniowej detekcji ciepła o stałej temperaturze alarmu, zatwierdzone zgodnie z normą EN54 część 28. Charakteryzują się niskim dymieniem oraz zerową zawartością halogenów (LSZH). Dostępne są w dwóch wariantach temperatur alarmowych: 78°C oraz 88°C. Ich pokrycie jest odporne na promieniowanie UV oraz działanie chemikaliów.

 • Lokalizator LocatorPlus: W chwili wykrycia wzrostu temperatury ponad ustaloną (78/88 stopni), Lokalizator emituje/wysyła sygnał alarmowy oraz podaje dokładną lokalizację wystąpienia alarmu (z dokładnością do 3% długości linii).

 • Moduł końca linii detekcji: Kluczowy element systemu, który współpracuje z kontrolerem Signaline LocatorPlus-EN oraz jednostką końcową FT-EOL-EN.

 • Puszki przyłączeniowe UCB (opcjonalnie): Umożliwiają łatwe i bezpieczne połączenie kabli w systemie.

Co daje Liniowa Detekcja Ciepła?

 • Szybka reakcja na alarm: System inicjuje alarm, gdy dowolny punkt wzdłuż kabla osiągnie temperaturę aktywacji.
 • Długa strefa alarmowa: Możliwość monitorowania obszarów do 1000m, a nawet do 3000m w niektórych konfiguracjach.
 • Odporność na warunki atmosferyczne: Produkt jest odporny na promieniowanie UV oraz posiada poprawioną odporność chemiczną i korozyjną.
 • Bezobsługowość: Signaline FT-EN nie wymaga regularnej konserwacji, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla miejsc trudno dostępnych.
 • Kompatybilność: System jest kompatybilny zarówno z systemami adresowalnymi, jak i konwencjonalnymi. Dzięki temu może być łatwo integrowany z istniejącymi systemami bezpieczeństwa.
 • Zastosowanie w obszarach zagrożenia: Signaline FT jest produktem o minimalnej indukcyjności i pojemności elektrycznej, co sprawia, że doskonale nadaje się do obszarów zagrożenia wybuchem.
 • Zintegrowane rozwiązania: Signaline zapewnia również sygnał alarmowy do sterownika paneli fotowoltaicznych, aby natychmiast je wyłączyć w przypadku wykrycia przegrzania. Ponadto, dzięki urządzeniu LocatorPlus, możliwe jest dokładne określenie miejsca wystąpienia alarmu.
 •  

Detektory ciepła Signaline reprezentują nowoczesne podejście do monitorowania i zabezpieczania instalacji fotowoltaicznych. W dobie rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii, bezpieczeństwo takich instalacji staje się priorytetem. Signaline, dzięki swoim unikalnym właściwościom, oferuje skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie w tej dziedzinie.

Kluczową cechą liniowej detekcji ciepła jest jej zdolność do efektywnej detekcji pożaru, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów instalacji i eksploatacji. Bezobsługowość, długa żywotność i niezawodność to tylko niektóre z atutów, które wyróżniają produkty Signaline na tle konkurencji. Dodatkowo, zdolność do współpracy z różnymi systemami, zarówno adresowalnymi, jak i konwencjonalnymi, czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla różnorodnych instalacji.

Zastosowanie specjalnego polimeru wrażliwego na temperaturę oraz możliwość wyboru stałej temperatury alarmu zapewniają precyzyjność i elastyczność w działaniu. Możliwość dokładnego zlokalizowania miejsca potencjalnego zagrożenia jest nieoceniona, zwłaszcza w przypadku rozległych instalacji fotowoltaicznych.

W kontekście globalnych trendów związanych z przejściem na odnawialne źródła energii, produkty takie jak detektory Signaline stanowią nieodłączny element zapewniający bezpieczeństwo i efektywność tych technologii. Współczesne instalacje fotowoltaiczne, mimo swojego ogromnego potencjału, niosą ze sobą pewne ryzyka. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oferowanym przez Signaline, ryzyko to może być skutecznie minimalizowane, co przekłada się na większe zaufanie do technologii fotowoltaicznej i jej dalszy rozwój.