Przepisy PPOŻ w Fotowoltaice i Ich Znaczenie dla Bezpieczeństwa Instalacji

Wprowadzenie

W obliczu rosnącego kryzysu klimatycznego i energetycznego, fotowoltaika zyskuje na popularności jako źródło odnawialnej energii. W Polsce, podobnie jak na całym świecie, coraz więcej konsumentów decyduje się na instalacje fotowoltaiczne, motywowani wzrostami cen energii elektrycznej. Montaż paneli słonecznych to znacząca inwestycja, która zwraca się zazwyczaj po około 8 latach, a same instalacje mogą działać efektywnie przez 2-3 dekady, pod warunkiem uniknięcia awarii. Kluczowym aspektem zapewnienia długotrwałej i bezpiecznej pracy instalacji jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych (PPOŻ), które zostały szczegółowo określone w zmienionym prawie budowlanym.

Znaczenie Uzgodnień PPOŻ w Fotowoltaice

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznych jest kluczowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że najczęstszymi przyczynami awarii są błędy ludzkie i wyładowania atmosferyczne. Fotowoltaika, choć uważana za bezpieczną, nie jest wolna od ryzyka pożarowego. Badania niemieckie i brytyjskie wskazują, że mniej niż jeden na milion pożarów jest związany z działającą instalacją fotowoltaiczną, co stanowi zaledwie 0,01% ryzyka. Aby zminimalizować to ryzyko, konieczne jest przestrzeganie przepisów PPOŻ oraz dokładny montaż i regularna konserwacja instalacji.

Regulacje Prawne dla Bezpieczeństwa Pożarowego Instalacji Fotowoltaicznych

Zgodnie z Ustawą o Prawie Budowlanym z 7 lipca 1994 roku, która uległa modyfikacji 13 lutego 2020 roku, instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kWp podlegają obowiązkowi uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obejmuje to zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz zawiadomienie organów Państwowej Straży Pożarnej. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że wszystkie instalacje są zaprojektowane i zbudowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, co gwarantuje spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego (Fotowoltaika | Pompy Ciepła | Radom) .

Uzgodnienia PPOŻ w Instalacjach o Różnej Mocy

  1. Instalacje do 6,5 kWp: Dla mniejszych instalacji, osiągających moc nie większą niż 6,5 kWp, nie ma obowiązku dokonywania wstępnych ustaleń z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pożarowe. Jednakże, cały projekt i montaż powinien spełniać ogólne regulacje budowlane dotyczące bezpieczeństwa.
  2. Instalacje od 6,5 kWp do 50 kWp: W przypadku instalacji o mocy od 6,5 kWp do 50 kWp, wymagane jest uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą oraz powiadomienie miejscowej straży pożarnej. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że instalacje są bezpieczne i zgodne z obowiązującymi normami (Fotowoltaika | Pompy Ciepła | Radom).
  3. Instalacje powyżej 50 kWp: Dla instalacji o mocy większej niż 50 kWp, konieczne jest uzyskanie dodatkowego pozwolenia na budowę. Jest to wymóg wynikający z Ustawy o Prawie Budowlanym, mający na celu zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla większych instalacji (Fotowoltaika | Pompy Ciepła | Radom) .

Wymogi PPOŻ dla Instalacji Fotowoltaicznych

Nowe przepisy PPOŻ dla instalacji fotowoltaicznych, wprowadzone 19 września 2020 roku, nakładają szereg wymagań, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego. Każda instalacja o mocy powyżej 6,5 kWp musi być sprawdzona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej.

Wymogi Dotyczące Uzgodnienia z Rzeczoznawcą

Wszystkie budynki, niezależnie od ich lokalizacji, przeznaczenia oraz rodzaju instalacji powyżej 6,5 kWp, muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą. Dotyczy to zarówno instalacji na budynkach, jak i tych położonych na gruncie. Wymagane jest uwzględnienie mocy po stronie DC, czyli mocy zainstalowanych modułów fotowoltaicznych. Ponadto, zakończenie budowy musi być zgłoszone do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt Instalacji i Jego Znaczenie

Projekt instalacji fotowoltaicznej musi zawierać szczegółowe informacje dla rzeczoznawcy oceniającego bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W dokumentacji powinny znaleźć się dane na temat budynku, jego usytuowania, istniejących stref niebezpiecznych, a także opis falownika, modułów fotowoltaicznych, tras kablowych i zastosowanych zabezpieczeń. Ważnym elementem jest również schemat elektryczny całej instalacji oraz budynku, wraz z panelami, okablowaniem i falownikiem. Projekt musi być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.

Główne Wymagania PPOŻ dla Instalacji Fotowoltaicznych

Inwestorzy powinni wybierać producentów i monterów, którzy zapewniają profesjonalną instalację i odpowiednie zabezpieczenie modułów fotowoltaicznych. Ważne jest, aby instalacja miała jak najmniej połączeń wtykowych prądu stałego i była umiejscowiona z dala od materiałów łatwopalnych. Niezbędne są bezpieczniki, system odgromowy i przeciwpożarowy, który uruchamia tryb awaryjnego wyłączenia w przypadku pożaru. Przewody do modułów i falownika powinny być podwójnie izolowane i odpowiednio oznaczone, a w miejscu przyłączenia instalacji do sieci umieszczona powinna być tabliczka informacyjna. Optymalizatory mocy prądu stałego umożliwiają redukcję napięcia, co jest kluczowe dla bezpiecznego demontażu instalacji.

Podsumowanie

Zrozumienie i przestrzeganie przepisów PPOŻ w fotowoltaice jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno instalacji, jak i użytkowników. Wymogi te, choć mogą wydawać się skomplikowane, są niezbędne do zapewnienia, że instalacje fotowoltaiczne są bezpieczne i efektywne. W dobie rosnącej popularności fotowoltaiki, świadomość tych przepisów i ich stosowanie staje się coraz ważniejsze, aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Przypisy:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563)​ (Gov.pl)​.

  2. Ustawa o Prawie Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r., zmieniona 13 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 471)​ (piTERN PV)​​ (SIGNALINE)​.

  3. Przepisy PPOŻ. dla instalacji fotowoltaicznych, wprowadzone 19 września 2020 r., obejmujące wymogi dotyczące uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zgłoszenia do Państwowej Straży Pożarnej​ (SIGNALINE)​​ (Fotowoltaika | Pompy Ciepła | Radom)​.

  4. Nowelizacja przepisów PPOŻ z 8 sierpnia 2023 r. dotycząca określenia sposobu uzgadniania projektów sporządzonych w postaci elektronicznej oraz aktualizacji wzoru pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu sporządzonego w postaci papierowej (Dz. U. 2023 r. poz. 1563)​ (Gov.pl)​.

  5. Aktualne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych, w tym wytyczne dotyczące dokumentacji technicznej i schematów elektrycznych​ (piTERN PV)​​ (SIGNALINE)​​ (Fotowoltaika | Pompy Ciepła | Radom)​.