Systemy liniowej detekcji ciepła produkowane w Wielkiej Brytanii, przeznaczone do wykrywania pożarów instalacji fotowoltaicznych.

Nowe Perspektywy Bezpieczeństwa Fotowoltaicznego: Liniowa Detekcja Ciepła

Odkryj kluczową rolę liniowej detekcji ciepła w zapewnieniu bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych.

Poznaj, jak wykorzystanie zaawansowanych detektorów ciepła, w połączeniu z technologią AFCI i optymalizatorami mocy, zwiększa nie tylko wydajność, ale i bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych. Dowiedz się więcej o przepisach, normach i wyzwaniach, które kształtują przyszłość fotowoltaiki. 

Liniowa Detekcja Ciepła w kontekście instalacji fotowoltaicznych

W kontekście fotowoltaiki, liniowa detekcja ciepła stanowi kluczowy element systemów bezpieczeństwa. Jest to technologia służąca do wczesnego wykrywania i ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach pożarowych, co jest szczególnie istotne w przypadku instalacji fotowoltaicznych, gdzie ryzyko pożaru, choć niewielkie, może mieć poważne konsekwencje. Liniowe detektory ciepła działają poprzez monitorowanie wzrostu temperatury wzdłuż kabli lub innych komponentów instalacji, co pozwala na szybką reakcję i podjęcie odpowiednich działań w celu zapobiegania pożarowi.

Zastosowanie Liniowej Detekcji Temperatury

Jednym z nowoczesnych rozwiązań w zakresie monitorowania temperatury paneli fotowoltaicznych jest system Liniowej Detekcji Ciepła Signaline. Jest to w pełni funkcjonalny zestaw produktów (składajacy się z kabla liniowej detekcji ciepła FT-EN, lokalizatora LocatorPlus, modułu końca linii detekcji oraz – opcjonalnie – puszek przyłączeniowych UCB), który umożliwia stałą detekcję temperatury na instalacjach fotowoltaicznych. W chwili wykrycia wzrostu temperatury ponad ustaloną (78/88 stopni), Lokalizator emituje/wysyła sygnał alarmowy oraz podaje dokładną lokalizację wystąpienia alarmu (z dokładnością do 3% długości linii). Opcjonalnie system liniowej detekcji ciepłą można połączyć centralą sygnalizacji pożaru (zarówno adresowalną, jak i konwencjonalną).