Czy liniowa detekcja ciepła Signaline FT wymaga centrali pożarowej? Kable liniowej detekcji ciepła Signaline FT, FT-R oraz FT-X nie wymagają stosowania centrali pożarowej do odbierania sygnału alarmowego z kabla. Kabel ten tworzy zamknięty kontakt, który jest monitorowany przez centralę pożarową. W związku z tym kable liniowej detekcji ciepła Signaline FT, FT-R oraz FT-X mogą być bezpośrednio podłączone do konwencjonalnej centrali pożarowej za pomocą uniwersalnego pudełka łącznikowego Signaline UCB.

Kable te mogą także być podłączone do adresowalnej centrali pożarowej bez konieczności stosowania centrali pożarowej. Wystarczy podłączyć kabel do jednostki monitorującej strefę.

W przypadku potrzeby dokładnego określenia lokalizacji alarmu, zaleca się zastosowanie systemu Signaline LocatorPlus.

Czy liniowa detekcja ciepła Signaline FT-EN wymaga centrali pożarowej? Liniowa detekcja ciepła Signaline FT-EN jest zatwierdzona zgodnie z normą EN54 część 28. Mimo że kable Signaline FT-EN działają w sposób podobny do kabli Signaline FT, to jednak zgodność z normą EN54 część 28 wymaga, aby kabel ten był wyposażony w urządzenie kontrolne oraz punkt końcowy do monitorowania awarii i usterek systemu. Dlatego do zainstalowania kabla liniowej detekcji ciepła Signaline FT-EN w sposób zgodny z aprobatą EN54 część 28 konieczne jest użycie centrali pożarowej. Nasze urządzenie Signaline LocatorPlus-EN posiada również zgodność z normą EN54 część 28 i może być używane razem z kablem Signaline FT-EOL-EN w celu stworzenia kompletnego i zatwierdzonego systemu.

Jaka powinna być różnica między temperaturą otoczenia a temperaturą alarmową? Kable liniowej detekcji ciepła Signaline nie wywołują fałszywych alarmów. Jednakże, niepożądane alarmy mogą wystąpić, gdy kabel jest instalowany zbyt blisko temperatury otoczenia. Dlatego zawsze zaleca się pozostawienie co najmniej 20°C różnicy między maksymalnie oczekiwaną temperaturą otoczenia a temperaturą alarmową.

Proszę również skonsultować się z kartami danych kabla, aby sprawdzić zalecaną maksymalną temperaturę otoczenia dla konkretnego kabla.

Gdzie należy używać kabla z powłoką nylonową? Kable liniowej detekcji ciepła Signaline FT-R posiadają powłokę nylonową, co zapewnia im dodatkową ochronę przed substancjami chemicznymi i promieniowaniem UV. Zaleca się stosowanie kabla z powłoką nylonową w miejscach, gdzie występują szkodliwe gazy atmosferyczne lub długotrwałe ekspozycje na promieniowanie UV.

Gdzie należy używać kabla Signaline ze wzmocnioną plecionką ze stali nierdzewnej? *Plecionka ze stali nierdzewnej została zaprojektowana w celu ochrony kabla przed zagrożeniami mechanicznymi. Dlatego zaleca się stosowanie kabla z plecionką ze stali nierdzewnej w miejscach, gdzie kabel może być narażony na działanie mechaniczne, na przykład w maszynach takich jak schody ruchome czy przenośniki. Warto zaznaczyć, że plecionkę ze stali nierdzewnej można zastosować do każdej z naszych standardowych serii kabli liniowej detekcji ciepła, takich jak HD, FT, FT-R, FT-X oraz FT-EN.

Ile kabla liniowej detekcji ciepła Signaline Fixed Temperature można zastosować na jedną strefę? Kabel liniowej detekcji ciepła Signaline FT jest zdolny do wywołania alarmu w dowolnym punkcie o długości do 3000 metrów. Dzięki urządzeniu Signaline LocatorPlus można precyzyjnie określić miejsce, w którym kabel wszedł w stan alarmu.

Kabel liniowej detekcji ciepła Signaline FT-EN jest zdolny do wywołania alarmu w dowolnym punkcie o długości do 1000 metrów.

Czy można używać kabla liniowej detekcji ciepła Signaline w systemach adresowalnych? Tak, kable liniowej detekcji ciepła Signaline można podłączyć do odpowiedniego interfejsu adresowalnego.

Czy można łączyć ze sobą różne długości kabli liniowej detekcji ciepła Signaline o różnych temperaturach? Nigdy nie należy łączyć ze sobą różnych temperatur kabli liniowej detekcji ciepła Signaline FT.

Czy można ponownie użyć odcinka kabla liniowej detekcji ciepła Signaline Fixed Temperature, który wszedł w stan alarmu? Nie, odcinek kabla, który wszedł w stan alarmu, musi zostać zastąpiony nowym.

Czy można połączyć ze sobą uszkodzony odcinek kabla? Jakie czynności są potrzebne, aby to zrobić? Aby połączyć nowy odcinek kabla, należy po prostu usunąć uszkodzony fragment i zastąpić go nowym identycznym kablem liniowej detekcji ciepła Signaline. Następnie połącz kable za pomocą pudełka łącznikowego Signaline UCB na obu końcach nowego odcinka.

Jaka jest maksymalna długość kabla liniowej detekcji ciepła Signaline HD na jednym kontrolerze? Maksymalna długość kabla liniowej detekcji ciepła Signaline HD wynosi 300 metrów.

Jaka jest minimalna długość kabla liniowej detekcji ciepła Signaline HD na jednym kontrolerze? Minimalna ilość kabla na jednym kontrolerze wynosi 5 metrów.

Można połączyć długości kabla Signaline HD ze sobą? Tak. Wystarczy użyć pudełka łącznikowego Signaline UCB jako połączenia między dwiema długościami kabla.

Czy można ponownie użyć odcinka kabla Signaline HD, który wszedł w stan alarmu? Tak, o ile nie został zniszczony.