Czy liniowa detekcja ciepła Signaline FT wymaga centrali pożarowej?

Kable liniowej detekcji ciepła Signaline FT, FT-R oraz FT-X nie wymagają stosowania centrali pożarowej do odbierania sygnału alarmowego z kabla. Mogą być bezpośrednio podłączone do konwencjonalnej centrali pożarowej za pomocą uniwersalnego pudełka łącznikowego Signaline UCB. W przypadku systemów adresowalnych wystarczy podłączyć kabel do jednostki monitorującej strefę. Dla dokładnego określenia lokalizacji alarmu zaleca się użycie systemu Signaline LocatorPlus.

Czy liniowa detekcja ciepła Signaline FT-EN wymaga centrali pożarowej?

Tak, kable Signaline FT-EN muszą być zgodne z normą EN54 część 28, co wymaga stosowania centrali pożarowej oraz urządzenia kontrolnego i punktu końcowego do monitorowania awarii i usterek systemu. Signaline LocatorPlus-EN jest zgodny z tą normą i może być używany z kablem Signaline FT-EOL-EN, tworząc kompletny, zatwierdzony system.

Jaka powinna być różnica między temperaturą otoczenia a temperaturą alarmową?

Zaleca się, aby różnica między maksymalnie oczekiwaną temperaturą otoczenia a temperaturą alarmową wynosiła co najmniej 20°C, aby uniknąć fałszywych alarmów. Sprawdź zalecaną maksymalną temperaturę otoczenia dla konkretnego kabla w kartach danych kabla.

Gdzie należy używać kabla z powłoką nylonową?

Kable Signaline FT-R z powłoką nylonową zapewniają dodatkową ochronę przed substancjami chemicznymi i promieniowaniem UV. Zaleca się stosowanie ich w miejscach, gdzie występują szkodliwe gazy atmosferyczne lub długotrwałe ekspozycje na promieniowanie UV.

Gdzie należy używać kabla Signaline ze wzmocnioną plecionką ze stali nierdzewnej?

Plecionka ze stali nierdzewnej chroni kabel przed zagrożeniami mechanicznymi. Zaleca się jej stosowanie w miejscach, gdzie kabel może być narażony na działanie mechaniczne, np. w maszynach takich jak schody ruchome czy przenośniki. Można ją zastosować do każdej z serii kabli liniowej detekcji ciepła Signaline, takich jak HD, FT, FT-R, FT-X oraz FT-EN.

Ile kabla liniowej detekcji ciepła Signaline Fixed Temperature można zastosować na jedną strefę?

Kabel Signaline FT może wywołać alarm w dowolnym punkcie o długości do 3000 metrów, a Signaline FT-EN do 1000 metrów. Dzięki urządzeniu Signaline LocatorPlus można precyzyjnie określić miejsce alarmu.

Czy można używać kabla liniowej detekcji ciepła Signaline w systemach adresowalnych?

Tak, kable Signaline można podłączyć do odpowiedniego interfejsu adresowalnego.

Czy można łączyć ze sobą różne długości kabli liniowej detekcji ciepła Signaline o różnych temperaturach?

Nigdy nie należy łączyć ze sobą różnych temperatur kabli Signaline FT.

Czy można ponownie użyć odcinka kabla liniowej detekcji ciepła Signaline Fixed Temperature, który wszedł w stan alarmu?

Nie, odcinek kabla, który wszedł w stan alarmu, musi zostać zastąpiony nowym.

Czy można połączyć ze sobą uszkodzony odcinek kabla? Jakie czynności są potrzebne, aby to zrobić?

Aby połączyć nowy odcinek kabla, należy usunąć uszkodzony fragment i zastąpić go nowym identycznym kablem Signaline. Następnie połącz kable za pomocą pudełka łącznikowego Signaline UCB na obu końcach nowego odcinka.

Jaka jest maksymalna długość kabla liniowej detekcji ciepła Signaline HD na jednym kontrolerze?

Maksymalna długość kabla Signaline HD wynosi 300 metrów.

Jaka jest minimalna długość kabla liniowej detekcji ciepła Signaline HD na jednym kontrolerze?

Minimalna długość kabla na jednym kontrolerze wynosi 5 metrów.

Czy można połączyć długości kabla Signaline HD ze sobą?

Tak, wystarczy użyć pudełka łącznikowego Signaline UCB jako połączenia między dwiema długościami kabla.

Czy można ponownie użyć odcinka kabla Signaline HD, który wszedł w stan alarmu?

Tak, o ile nie został zniszczony.

Jakie są specyfikacje Signaline LocatorPlus-EN?

Signaline LocatorPlus-EN to dwustrefowy moduł monitorujący kompatybilny z kablami Signaline FT-88-EN, FT-78-EN, zgodny z normą EN54-28:2016. Obsługuje niezależne i zależne tryby pracy, monitorując dwie strefy do 1000 m każda. Posiada stopień ochrony IP65, wyświetlacz 2 linie po 16 znaków z podświetleniem, zasilanie 12/24/36 V DC oraz komunikację RS-485 Modbus RTU.

Jakie są zalety używania kabla Signaline FT-EN?

Signaline FT-EN jest odporny na promieniowanie UV i substancje chemiczne, co czyni go idealnym do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych. Posiada on także zgodność z normą EN54-28:2016 oraz może być stosowany w systemach konwencjonalnych i adresowalnych.

Czy można stosować kable Signaline FT w strefach niebezpiecznych?

Tak, kable Signaline FT są odpowiednie do stosowania w strefach niebezpiecznych. Są one uznawane za proste urządzenia i wymagają jedynie zastosowania bariery iskrobezpiecznej, aby były bezpieczne do użytku w takich strefach. Zaleca się użycie bariery MTL5561 dla kabli Signaline FT i MTL7761AC dla kabli Signaline FT-EN​.

Jakie są zalety zastosowania kabla Signaline FT z powłoką ze stali nierdzewnej?

Powłoka ze stali nierdzewnej na kablach Signaline FT-EN i FT zapewnia zwiększoną ochronę mechaniczną, co zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu kabla. Jest to szczególnie przydatne w aplikacjach, gdzie kabel może być narażony na uszkodzenia mechaniczne, np. w komorach silnikowych czy na przenośnikach taśmowych​.

Czy kable Signaline FT są zgodne z normą EN54?

Tak, kable Signaline FT-EN są certyfikowane zgodnie z normą EN54 część 28, co potwierdza ich zgodność z wymaganiami dotyczącymi detekcji pożaru. Kable te są także zgodne z dyrektywą RoHS oraz charakteryzują się niską emisją dymu i brakiem halogenów (LSZH)​.

Jaka jest maksymalna długość strefy dla kabla Signaline FT-EN?

Maksymalna długość strefy dla kabla Signaline FT-EN wynosi 1000 metrów na jedną strefę detekcji.

Jakie są główne cechy modułu Signaline LocatorPlus-EN?

Moduł Signaline LocatorPlus-EN to dwustrefowy moduł monitorujący, który może monitorować do 1000 metrów kabla w każdej strefie. Jest zgodny z normą EN54 część 28, posiada wyjście Modbus, wyświetlacz LCD oraz wskaźniki LED dla alarmu i awarii. Może pracować w trybie niezależnym lub koincydencji​.

Czy moduł Signaline LocatorPlus-EN wymaga specjalistycznego oprogramowania do konfiguracji?

Nie, moduł Signaline LocatorPlus-EN jest prosty i szybki w konfiguracji i nie wymaga specjalistycznego oprogramowania ani narzędzi​.

Jakie są temperatury alarmowe dostępne dla kabli Signaline FT?

Kable Signaline FT są dostępne w różnych temperaturach alarmowych: 68°C, 78°C, 88°C, 105°C, 185°C oraz 230°C. Każdy z tych kabli może być stosowany w różnych warunkach środowiskowych, w tym w strefach niebezpiecznych i bezpiecznych​.

Czy Signaline LocatorPlus-EN może być używany w systemach konwencjonalnych i adresowalnych?

Tak, moduł Signaline LocatorPlus-EN jest kompatybilny zarówno z systemami konwencjonalnymi, jak i adresowalnymi, co umożliwia jego wszechstronne zastosowanie w różnych systemach detekcji pożaru.

Jakie są zalety stosowania kabla Signaline FT-EOL-EN?

Kabel Signaline FT-EOL-EN umożliwia zakończenie dwóch stref detekcji w jednej jednostce. Jest wyposażony w przełączniki testowe dla sygnalizacji alarmu i detekcji awarii, co pozwala na funkcjonalne sprawdzenie integralności całego systemu na miejscu​.

Jakie są wymagania dotyczące instalacji kabli Signaline FT-EN z modułem LocatorPlus-EN?

Moduł LocatorPlus-EN musi być zainstalowany zgodnie z przepisami BS 5839-1:2017 oraz IEC 60364. Należy podłączyć tylko kable Signaline FT-EN, a rezystor końca linii FT-EOL-EN musi być na końcu każdego kabla. Nie należy przekraczać maksymalnego napięcia pracy modułu, które wynosi 36 V DC​.

Czy kable Signaline FT mogą być stosowane w surowych warunkach środowiskowych?

Tak, kable Signaline FT są odporne na promieniowanie UV oraz działanie substancji chemicznych, co czyni je idealnymi do zastosowania w najbardziej surowych warunkach środowiskowych​.

Jakie są specyfikacje techniczne kabla Signaline FT-105?

Kabel Signaline FT-105 ma temperaturę alarmową 105°C, jest odporny na promieniowanie UV, chemikalia, ma niską emisję dymu i nie zawiera halogenów. Maksymalna długość strefy wynosi 3000 metrów, a kabel jest odpowiedni do stosowania w strefach niebezpiecznych i bezpiecznych​.

Czy kable Signaline FT mogą być stosowane w aplikacjach o wysokich temperaturach otoczenia?

Tak, kable Signaline FT są dostępne w wersjach odpowiednich do ekstremalnych warunków otoczenia. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur alarmowych można je stosować nawet w bardzo gorących warunkach​.

Czy moduł LocatorPlus-EN może monitorować strefy niezależnie?

Tak, moduł LocatorPlus-EN może pracować w trybie niezależnym, gdzie każda strefa działa niezależnie i wyjścia alarmowe oraz uszkodzenia są uruchamiane oddzielnie dla każdej strefy​.

Czy można używać kabla Signaline FT-EN w systemach zarządzania budynkiem?

Tak, moduł LocatorPlus-EN oferuje połączenie MODBUS do systemów zarządzania budynkiem, co umożliwia integrację z innymi systemami zarządzania i monitorowania.

Czy kable Signaline FT są odporne na promieniowanie UV i substancje chemiczne?

Tak, kable Signaline FT posiadają powłokę zewnętrzną wykonaną z materiału odpornego na promieniowanie UV i substancje chemiczne, co czyni je odpowiednimi do stosowania nawet w najbardziej surowych warunkach środowiskowych​.

Jakie są specyfikacje techniczne kabla Signaline FT-105?

Kabel Signaline FT-105 ma alarmową temperaturę 105°C (220°F), maksymalną temperaturę otoczenia 85°C (185°F), rezystancję przewodnika 0.1Ω/m przy 20°C, maksymalne napięcie 42Vdc lub 30Vac, promień gięcia minimum 75mm i średnicę zewnętrzną 3.5mm. Kabel ten jest odporny na UV i chemikalia oraz zgodny z normami FM, UL i cUL​.

Jakie są zalety stosowania wzmocnionej plecionki ze stali nierdzewnej na kablach Signaline?

Wzmocniona plecionka ze stali nierdzewnej zapewnia zwiększoną ochronę mechaniczną kabli, co jest szczególnie przydatne w aplikacjach takich jak maszyny, przenośniki taśmowe i inne miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne. Plecionka ta nie wpływa na temperaturę alarmową kabla​.

Jakie są kluczowe cechy modułu Signaline LocatorPlus-EN?

Signaline LocatorPlus-EN to dwustrefowy moduł monitorujący, zgodny z normą EN54-28:2016, który monitoruje do 1000m kabla w każdej strefie. Posiada stopień ochrony IP65, wyświetlacz LCD, wskaźniki LED dla alarmu i awarii oraz niskie zużycie energii. Umożliwia dokładną lokalizację alarmu i może być używany w systemach konwencjonalnych i adresowalnych​.

Jakie są wymagania instalacyjne dla kabla Signaline FT-EN?

Kabel Signaline FT-EN musi być zakończony modułem końca linii FT-EOL-EN. System musi być zgodny z normą EN54-28:2016, a każdy odcinek kabla powinien być dokładnie sprawdzony przy pomocy multimetru przed podłączeniem​.

Jakie są wymagania napięciowe dla modułu LocatorPlus-EN?

Moduł LocatorPlus-EN wymaga napięcia pracy 12V, 24V lub 36V DC. Maksymalne napięcie pracy wynosi 36V DC. Moduł nie może być zasilany napięciem wyższym niż 36V DC, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo systemu​.

Czy można używać kabla przedłużającego z modułem LocatorPlus-EN?

Tak, w przypadku gdy moduł LocatorPlus-EN jest zainstalowany w pewnej odległości od chronionego obszaru, można użyć kabla przedłużającego. Maksymalna długość kabla przedłużającego zależy od jego średnicy. Na przykład, dla kabla o średnicy 0.8mm, maksymalna długość wynosi 1000m​.

Czy kable Signaline FT są zgodne z normą EN54?

Tak, kable Signaline FT-EN są zgodne z normą EN54-28:2016, co potwierdza ich wysoka jakość i niezawodność w detekcji ciepła. Są one także zgodne z dyrektywą RoHS i charakteryzują się niskim dymieniem oraz brakiem halogenów (LSZH)​.

Czy kable Signaline FT mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiskowych?

Tak, kable Signaline FT mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiskowych dzięki swojej odporności na promieniowanie UV, działanie substancji chemicznych oraz trwałej powłoce zewnętrznej​.

Jakie są typowe zastosowania kabli Signaline FT?

Kable Signaline FT są idealne do stosowania w miejscach takich jak schody ruchome, przenośniki taśmowe, farmy zbiorników, tunele drogowe, kuchnie przemysłowe oraz instalacje fotowoltaiczne. Są one odpowiednie zarówno do stref bezpiecznych, jak i niebezpiecznych​.